Aandacht! GIF trekt de medicijnen Furosemidum Polfarmex en Nasen terug. Belangrijke reden

Op 15 juni vaardigde de Hoofdfarmaceutische Inspectie twee besluiten uit om Furosemidum Polfarmex en Nasen van de markt te halen. Eenheidsverpakkingen van deze medicijnen blijken eenheidsverpakkingen met andere geneesmiddelen te bevatten. De producten werden onmiddellijk van de markt gehaald en GIF legde bovendien een verklaring af.

en zoeker / Shutterstock

Intrekking van Furosemidum Polfarmex en Nasen

De Hoofdfarmaceutische Inspectie heeft een besluit genomen om een ​​reeks geneesmiddelen van de markt te halen: Furosemidum Polfarmex en Nasen. Zoals we in de motivering hebben gelezen, wordt de beslissing veroorzaakt door de identificatie van een kwaliteitsgebrek bestaande uit:

  1. verklaring in de buitenverpakking van NASEN 10 mg filmomhulde tabletten, de aanwezigheid van eenheidsverpakkingen FUROSEMIDUM POLFARMEX 40 mg tabletten,

en

  1. aanwezigheid in de eenheidsverpakking van FUROSEMIDUM POLFARMEX van blisters met NASEN 10 mg filmomhulde tabletten.

Welke series zijn niet meer leverbaar?

  1. Furosemide Polfarmex (Furosemidum), 40 mg tabletten, partijnummer: 020320, vervaldatum 03.2023
  2. Nasen (Zolpidemi tartras), 10 mg filmomhulde tabletten, partijnummer: 020320, vervaldatum 03.2023

De verantwoordelijke entiteit is Polfarmex S.A. gevestigd in Kutno. De inhoud van het besluit is te vinden op de GIF-website

Alles wat u moet weten over pijnstillers. Controleren!
  1. Controleer of u mogelijk het coronavirus heeft opgelopen. Beantwoord een paar vragen

Fout in de inhoud van Furosemidum Polfarmex- en Nasen-pakketten

Furosemide Polfarmex is een geneesmiddel dat onder meer wordt gebruikt in bij de behandeling van hypertensie, en Nasen wordt gebruikt als een kalmerend en hypnotisch medicijn. Zoals we lazen in de verklaring van de Hoofdfarmaceutische Inspectie, kan onderling verwisselbare consumptie van deze twee geneesmiddelen een bedreiging vormen voor de gezondheid en het leven.

GIF vraagt ​​patiënten die een van de bovengenoemde medicijnen gebruiken om eerst te controleren of ze pakketten hebben uit de teruggetrokken batch. Als dit het geval is, moet het medicijn onmiddellijk worden teruggebracht naar de apotheek waar het is gekocht.

Tegelijkertijd: "De Farmaceutische Hoofdinspecteur informeert dat het de verantwoordelijkheid is van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen om de wijze en omvang van het retourneren of vervangen van een defect geneesmiddel te bepalen" - wat betekent dat de apotheek bij de apotheek het geld niet terugbetaalt voor het gekochte medicijn. De beslissing om het geld terug te geven berust bij de verantwoordelijke entiteit, d.w.z. in dit geval Polfarmex S.A.

Goed om te weten: Medicijnen terugbrengen naar de apotheek? We controleren wat de regelgeving zegt

De redactie adviseert:

  1. Een goede hydratatie van het lichaam - waarom is het cruciaal?
  2. Hartpijn - hoe ermee om te gaan?
  3. Schildkliermedicijnen - welke bijwerkingen kunnen ze hebben?
Labels:  Gezondheid Seks Sex-Liefde